1° Timeline

1° Timeline

Onze samenleving lijkt zich steeds meer te verzetten tegen de afbrokkeling van het huidige wereldbeeld. De nadruk op ‘behouden’ doet ons vergeten hoe we open kunnen blijven voor alternatieve ideeën over de toekomst.

Onze samenleving lijkt zich steeds meer te verzetten tegen de afbrokkeling van het huidige wereldbeeld. De nadruk op ‘behouden’ doet ons vergeten hoe we open kunnen blijven voor alternatieve ideeën over de toekomst.

In 1° TimeLine nemen we de toeschouwer mee in een reis door de tijd. Je wandelt door de stad, begeleid door de verschillende toekomstbeelden, dromen en nachtmerries van vijf inwoners van de stad. Je wordt er geconfronteerd met de spanning tussen dystopie en utopie. Waar begint de ene, waar stopt de andere? Of kunnen zij tegelijk bestaan?

1° TimeLine werd in 2017 op maat gemaakt voor de stad Gent (BE) en de gemeente Heerlen (NL).

foto &
video